Skadeståndsrätt/fordran/konsumenträtt

Har du rätt att kräva skadestånd av en motpart? Eller har du fått ett krav riktat mot dig avseende ett skadestånd? Har du ingått ett avtal som du tvingats avbryta eller som din motpart har avbrutit av någon anledning?

Enligt vissa lagregler har du möjlighet att bli ersatt för fysiska, psykiska eller ekonomiska skador. Det gäller dig som privatperson och konsument och i vissa fall företag. Du kan också ha krävts på ersättning för att ett visst avtal inte fullföljts eller för att du skrivit på ett avtal om köp av sak eller tjänst men inte betalat i tid.

Vi har erfarenhet av domstolsprocesser för dig som privatperson/konsument och dig som företagare.