Vår byrå

Professionell juridisk hjälp

Nylanders Juridik har en bred uppdragsprofil och den samlade kompetensen är mycket hög. Vi har alltid kunden/klienten i fokus och erbjuder professionell juridisk hjälp med utgångspunkt i din individuella situation.  

Om du vill boka juridisk rådgivning har vi möjlighet att erbjuda personligt möte på vårt kontor eller distansmöte via telefon eller video (Teams/SEFOS säkra videomöten), om det passar dig bättre. Våra lokaler är anpassade för framkomlighet med exempelvis rullstol.

Om du har särskilda önskemål eller behov gällande mötesform eller mötesplats vill vi att du kontaktar oss så försöker vi hitta en lösning.