Avtalsrätt

Det finns många situationer, utöver de familjerättsliga, där ett avtal behövs för att reglera ett inbördes förhållande mellan t ex säljare och köpare, aktieägare och företagare emellan med mera. Du kan vända dig till oss för att upprätta t ex ett aktieägaravtal eller ett köpeavtal.