Avtalsrätt

Det finns många situationer, utöver de familjerättsliga, där ett avtal behövs för att reglera ett inbördes förhållande mellan t ex säljare och köpare, aktieägare och företagare emellan med mera. Du kan vända dig till oss för att upprätta t ex ett aktieägaravtal eller ett köpeavtal.

Du kan även vända dig till oss om du tillsammans med någon annan samäger t.ex. en bil eller fastighet och vill reglera villkoren er emellan. Vi hjälper er då att skriva ett samäganderättsavtal.