Integritetsskydd/GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är alla företag, myndigheter och andra organisationer skyldiga att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att individens privatliv och integritet skyddas. Det gäller oavsett hur stor organisationen är eller hur många som är anställda. Att ha kontroll över hur personuppgifter hanteras ökar företagets trovärdighet och kundernas förtroende och trygghet.

Det är inte helt enkelt att tolka och efterleva dataskyddslagstiftningen. För större organisationer finns ett lagkrav på att utse ett Dataskyddsombud, som ger råd och övervakar hur lagstiftningen följs. Mindre organisationer behöver inte utse dataskyddsombud, men måste ändå följa lagstiftningen.

Nylanders Juridik har flerårig erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor. Vi hjälper er att reda ut begreppen, kartlägga er status och era behov samt ta fram en plan för hantering dataskyddsfrågor. Vi erbjuder stöd och hjälp med  såväl tillfälliga som löpande insatser. 

Kostnadsfritt rådgivningssamtal

Boka ett 30 minuters kostnadsfritt rådgivningssamtal. Vi gör en översiktlig utvärdering av integritetsskyddet i er verksamhet och en bedömning av hur vi kan hjälpa er.  Läs mer här.

Kamerabevakning

Många företag och organisationer funderar även på hur GDPR förhåller sig till kamerabevakning och förutsättningarna för att få kamerabevaka ett område. Vi kan bl.a. hjälpa er med rådgivning i kamerabevakningsfrågor samt med ansökan om tillstånd till kamerabevakning.

Visselblåsning

Från och med den 17 december 2021 har vi en ny visselblåsarlag, som grundas i ett EU-direktiv. Vi kan hjälpa er med införandet av intern rapporteringskanal rapporteringskanal; riskanalys, konsekvensbedömning, rutiner, avtal m.m. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Här kan du även läsa mer om vilka myndigheter som utsetts för att upprätt externa rapporteringskanaler mm.