Avtal om personuppgiftshantering

Ska ni ingå ett avtal med en leverantör om ett nytt ärendehanteringsstöd, en molnlagringstjänst eller annat som innebär att leverantören ska hantera personuppgifter för er räkning? Då behöver ni även teckna ett avtal som reglerar hur de får hantera era personuppgifter, ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Sådana avtal är ett krav enligt GDPR och syftar till att ni som Personuppgiftsansvarig säkerställer att personuppgifter hanteras på rätt sätt, även om det är er leverantör som i vissa delar sköter den praktiska hanteringen.

Det finns många omständigheter att beakta och det kan vara svårt att på egen hand avgöra om ert avtal uppfyller alla villkor. Nylanders Juridiks dataskyddsjurist hjälper er i den omfattning som önskas. Vi kan hjälpa till att ta fram avtalet och vara ett stöd i avtalsprocessen eller granska de avtal ni tagit fram och komma med råd innan signering.

avtal om personuppgiftshantering