Externt Dataskyddsombud

Företag och organisationer som hanterar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är dels att granska att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen och dels att ge råd och utbilda ledning och medarbetare.

Ett dataskyddsombud kan vara såväl internt som externt tillsatt. En stor skillnad är det externa dataskyddsombudets oberoende från det dagliga arbetet. Eftersom det ingår i dataskyddsombudets uppdrag att ha en oberoende och självständig ställning  i förhållande till ledning och styrelse, underlättas detta om ombudet är externt tillsatt.

Nylanders Juridik åtar sig uppdrag som externt dataskyddsombud, där vi kommer överens om en omfattning och lösning som passar just er organisation. Vår dataskyddsjurist har flerårig erfarenhet som Dataskyddombud för såväl offentlig sektor som bolagskoncern. 

 
integritetsskydd/gdpr

Vilka behöver utse ett dataskyddsombud?

Verksamheter som hanterar personuppgifter måste utse ett Dataskyddsombud, i de fall det rör sig om

  • en myndighet eller folkvald församling,
  • ett företag eller organisation som har som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer eller
  • ett företag eller organisation som har som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i stor omfattning.
 
Läs med på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats:
www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/dataskyddsombud/