Konsekvensbedömning

Hantera personuppgifter på nytt sätt?

Om ni ska installera ett nytt ärendehanteringsstöd, anlita en molnlagringstjänst, införa ett nytt e-postsystem eller på annat sätt börja hantera personuppgifter på ett nytt sätt är det i vissa fall lagkrav på att göra en så kallad konsekvensbedömning. Det innebär att ni behöver göra en riskanalys där stort fokus ligger på de juridiska krav som ställs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Nylanders Juridiks dataskyddsjurist hjälper er i den omfattning som önskas. Vi kan vara ett stöd under hela processen eller granska er analys och komma med råd om hur ni går vidare.


visselblåsning