Personuppgiftsincidenter

Även om ni som företag eller organisation vidtar åtgärder för att skydda era personuppgifter är det svårt att förebygga alla risker. Om det sker en incident innebär det i många fall att ni enligt lag är skyldiga att rapportera till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. I vissa fall behöver ni även informera de som drabbats.

Nylanders Juridik kan hjälpa er att bedöma incidenter och vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi kan även hjälpa er att upprätta rutiner för dokumentation och rapportering. Vi kan hjälpa er med såväl tillfälliga som löpande insatser.

 

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som kan innebära risker för människors integritet och privatliv. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om personuppgifter oavsiktligt eller olagligt har

  • ­blivit förstörda eller ändrade
  • ­gått förlorade på annat sätt
  • ­kommit i orätta händer


Läs med på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: www.imy.se/

visselblåsning