Utbildning och rådgivning inom dataskydd/GDPR

Utbildning

Får vi skicka personuppgifter via e-post? Var ska vi lagra känsliga uppgifter? Behöver vi avtal med våra leverantörer om hur de hanterar våra personuppgifter? Vad gör vi om det inträffar en incident? Vad är en konsekvensbedömning och när behöver vi göra en sådan? Vad får vi publicera på vår webbsida? Vad betyder det att vi har en ansvarsskyldighet? Vår leverantör lagrar våra uppgifter utanför EU – är det tillåtet?

Frågorna är ibland många och kan vara svåra att få svar på. Nylanders Juridik erbjuder juridisk rådgivning och utbildning inom området dataskydd/GDPR. Vi tar fram en lösning som passar just er organisation – det kan vara enstaka utbildningstillfällen eller mer löpande rådgivning. Vi kan även erbjuda digitala föreläsningar och seminarier.

Behöver ni ta ett nytt grepp om GDPR?

Saknar ni policys och rutiner? Kanske behöver ni fräscha upp registerförteckningen eller upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med era leverantörer? Oavsett vilka områden ni behöver se över hjälper vi er med kartläggning och upprättar en handlingsplan. 

utbildning