Visselblåsning

Från och med den 17 december 2021 har vi en ny visselblåsarlag, som grundas i ett EU-direktiv. Lagen innebär att personer som rapportera allvarliga missförhållanden, s.k. “visselblåsare”, ska få ett förstärkt skydd mot repressalier. Det innebär också att många företag får krav på att tillhandahålla interna rapporteringskanaler. 

Vi harerfarenhet av införande av visselblåsarsystem och hjälpa er med med bl.a. riskanalys, konsekvensbedömning, rutiner, avtal m.m. Vi kan även utbilda er och er personal om vad direktivet innebär och omfattar.

Vad är ett “visselblåsarsystem”?

Ett visselblåsarsystem är en intern rapporteringskanal för t.ex. anställda inom organisationen. Lagen uppställer vissa krav på en sådan rapporteringskanal, t.ex. att att visselblåsaren ska kunna vara anonym, att det går att rapportera på flera sätt (t.ex. via en extern länk, telefonsamtal), att mottagande personer är oberoende och självständiga. Vidare ställs krav på att återkoppla till visselblåsaren. Systemet som sådant kan vara uppbyggt på olika sätt, men vanligen köper organisationen in en lösning där en extern leverantör tillhandahåller ett rapporteringssystem.

Vem behöver ha en intern rapporteringskanal?

En organisation som har minst 50 anställda är skyldiga att ha en intern rapporteringskanal. Har organisationen mindre än 50 anställda ställs inget krav på intern kanal, dock bör det i alla organisationer finnas kunskap om vad som omfattas av visselblåsarlagen och vad lagen skyddar.

avtal om personuppgiftshantering