Visselblåsning

Från och med den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag. Jämfört med tidigare lagstiftning innebär det bl.a. att den som rapporterar missförhållanden har ett starkare skydd mot repressalier och att rapportering kan ske anonymt. Den nya lagstiftningen innebär också att fler typer av missförhållanden kan rapporteras. 

För att uppfylla lagkraven behöver många organisationer införa ett visselblåsarsystem. Ett sådant ställer höga krav på att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. Det är därför viktigt att genom hela införadeprocessen säkerställa att kraven i såväl visselblåsarlagen som dataskyddsförordningen uppfylls.

Vi har erfarenhet av införande av visselblåsarsystem och har även fördjupade kunskaper inom GDPR. vi kan därför hjälpa er med med bl.a. riskanalys, konsekvensbedömning, rutiner, avtal m.m. Vi kan även utbilda er och er personal om vad direktivet innebär och omfattar och det förhåller sig till GDPR.

Vad är ett ”visselblåsarsystem”?

Ett visselblåsarsystem är en intern rapporteringskanal för anställda, konsulter, arbetssökande, tidigare anställda eller andra med anknytning till organisationen. 

Lagen uppställer vissa krav på en sådan rapporteringskanal, t.ex. att att visselblåsaren ska kunna vara anonym, att det går att rapportera på flera sätt (t.ex. via en extern länk, telefonsamtal), att mottagande personer är oberoende och självständiga. Vidare ställs krav på att återkoppla till visselblåsaren. Systemet som sådant kan vara uppbyggt på olika sätt, men vanligen köper organisationen in en lösning där en extern leverantör tillhandahåller ett rapporteringssystem.

Vem behöver ha en intern kanal för visselblåsning?

Organisationer med minst 50 anställda är skyldiga att ha ett internt visselblåsarssystem och rutiner för rapportering. Organisationer med färre än 50 anställda behöver inte ha ett visselblåsarsystem, men om någon rapporterar om missförhållanden omfattas den personen ändå av lagens repressalieskydd. 

Läs mer

Här kan du läsa mer om vilka myndigheter som ansvarar för extern rapportering och tillsyn.

visselblåsning