Välfärdsrätt

Behöver du hjälp med anledning av sjukdom, arbetsskada eller funktionsnedsättning?

Om du har drabbats av sjukdom, arbetsskada, har en funktionsnedsättning eller i övrigt har behov av stöd i din livsföring finns i vissa fall möjlighet att ansöka om insatser eller ersättning från kommunen eller Försäkringskassan. Ibland kan det vara en utmaning att veta vilka uppgifter en myndighet behöver för att kunna göra en rättvis bedömning. Det kan också vara svårt att veta vilka kompletteringar som behövs för att överklaga ett eventuellt avslagsbeslut. Vi erbjuder professionell juridisk rådgivning inom socialförsäkrings- och socialrätt, vilket bl.a. innefattar:

  • Personlig assistans och assistansersättning
  • Sjukpenning, sjukersättning samt aktivitetsersättning
  • Arbetsskadeförsäkring och livränta
  • Annat stöd i livsföringen enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL.
  • Andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken, SFB.


Vi hjälper dig med ansökan om insats eller ersättning, omprövning av beslut, överklagande till domstol samt biträder dig vid muntlig förhandling. Vår jurist har flerårig erfarenhet av att arbeta med assistansjuridik och annan välfärdsrätt vid myndighet, domstol och advokatbyrå.

Rådgivning till assistansbolag

Om ni har ett assistansbolag och har behov av juridisk rådgivning är ni välkommen att anlita oss. Vi hjälper er och era kunder inom de områden vi beskrivit ovan. Oavsett om ni har behov av tillfällig eller regelbunden juridisk hjälp hittar vi en lösning som passar er.