Arbetsskada

Behöver du hjälp med anledning arbetsskada?

Har du råkat ut för olycksfall i arbetet eller har ditt arbete gjort dig sjuk? I vissa fall har du då möjlighet att ansöka om livränta eller annan ersättning från Försäkringskassan eller AFA. Ibland kan det vara en utmaning att veta vilka uppgifter som behövs för att du ska få en rättvis bedömning. Det kan också vara svårt att veta vilka kompletteringar som behövs för att överklaga ett eventuellt avslagsbeslut.

Vi hjälper dig med ansökan om livränta eller överklagande till domstol samt biträder dig vid muntlig förhandling. Vår jurist har flerårig erfarenhet av att arbeta med  arbetsskadeförsäkring på myndighet (Försäkringskassan), förvaltningsdomstol och som juridiskt ombud.

Vad är livränta?

Livränta är en ersättning för förlorad arbetsinkomst om du skadat dig eller ådragit dig sjukdom i arbetet. Din arbetsskada måste begränsa dina möjligheter att arbeta under i minst ett år framåt i tiden och din inkomst måste ha minskat med minst 1/15  jämfört med vad du tjänade innan skadan.