Personlig assistans

Behöver du personlig assistans i din dagliga livsföring?

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan ha rätt till assistans från kommunen eller assistansersättning från Försäkringskassan. Målet är att du ska få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ibland kan det vara en utmaning att veta vilka uppgifter som behövs för att du ska få en rättvis bedömning hos kommunen eller Försäkringskassa. Det kan också vara svårt att veta vilka kompletteringar som behövs för att överklaga ett eventuellt avslagsbeslut. 

Vi hjälper dig med ansökan om personlig assistans eller assistansersättning eller överklagande till domstol samt biträder dig vid muntlig förhandling. Vår jurist har flerårig erfarenhet av att arbeta med  assistansrätt på förvaltningsdomstol och som juridiskt ombud.