Arvskifte

När bouppteckningen är inregistrerad hos Skatteverket och dödsboet består av minst två dödsbodelägare ska ett arvskifte upprättas. Arvskiftet ska, för att bli gällande, upprättas skriftligen. Underlåtenhet att upprätta en arvskifteshandling medför ofta oklarhet och tvister. Om den avlidne var gift eller sambo kommer man troligen att behöva göra en bodelning i samma handling.


Arvskiftet ska innehålla uppgift om fördelningen av arvet och överenskommelser i samband med detta. Samtliga dödsbodelägare ska skriftligt godkänna arvskiftet innan det kan verkställas. I samband med arvskiftet ska man särskilt se till att eventuell skatt för exempelvis sålda värdepapper och/eller fastighet/bostadsrätt betalas in till Skatteverket eller att pengar avsätts för att betalas in till Skatteverket nästkommande år. Detta för att så långt som möjligt undvika negativa överraskningar i framtiden. 

Arvskiftet ska innehålla uppgift om fördelningen av arvet och överenskommelser i samband med detta. Samtliga dödsbodelägare ska skriftligt godkänna arvskiftet innan det kan verkställas. I samband med arvskiftet ska man särskilt se till att eventuell skatt för exempelvis sålda värdepapper och/eller fastighet/bostadsrätt betalas in till Skatteverket eller att pengar avsätts för att betalas in till Skatteverket nästkommande år. Detta för att så långt som möjligt undvika negativa överraskningar i framtiden.

Arvskifte

Arvskiftet ska innehålla uppgift om fördelningen av arvet och överenskommelser i samband med detta. Samtliga dödsbodelägare ska skriftligt godkänna arvskiftet innan det kan verkställas. I samband med arvskiftet ska man särskilt se till att eventuell skatt för exempelvis sålda värdepapper och/eller fastighet/bostadsrätt betalas in till Skatteverket eller att pengar avsätts för att betalas in till Skatteverket nästkommande år. Detta för att så långt som möjligt undvika negativa överraskningar i framtiden.