Äktenskapsförord

Om du ska gifta dig eller om du är gift med din partner innebär det att ni ska ta ställning till en rad viktiga frågor. 

Ett giftermål innebär betydande förändringar juridiskt sätt, det är därför viktigt att tidigt se över de juridiska och ekonomiska aspekterna som följer av äktenskapet.

Ni bör se över och upprätta vissa juridiska handlingar såsom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar, antingen när man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan göra all eller viss egendom till enskild egendom. Dock kan man inte omvandla ägande av egendom via äktenskapsförord utan endast via gåva, bodelning under äktenskap, köp eller dylikt. Man kan inte förordna om olika utfall beroende på om äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller dödsfall och man kan inte heller omvandla skulder till enskild egendom. Ensidiga äktenskapsförord är inte giltiga utan äktenskapsförord måste vara tydliga och preciserade. Vid en äktenskapsskillnad eller vid dödsfall kommer den enskilda egendomen inte att ingå i bodelningen mellan makarna, är all egendom enskild sker ingen bodelning.

Faktorer som påverkar detta kan exempelvis vara att någon av er har barn sedan tidigare, att ni är olika förmögna eller företagsaffärer. 

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i Skatteverkets äktenskapsregister för att vara juridiskt bindande. 

Ni bör se över och upprätta vissa juridiska handlingar såsom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar, antingen när man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan göra all eller viss egendom till enskild egendom. Dock kan man inte omvandla ägande av egendom via äktenskapsförord utan endast via gåva, bodelning under äktenskap, köp eller dylikt. Man kan inte förordna om olika utfall beroende på om äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller dödsfall och man kan inte heller omvandla skulder till enskild egendom. Ensidiga äktenskapsförord är inte giltiga utan äktenskapsförord måste vara tydliga och preciserade. Vid en äktenskapsskillnad eller vid dödsfall kommer den enskilda egendomen inte att ingå i bodelningen mellan makarna, är all egendom enskild sker ingen bodelning.

Faktorer som påverkar detta kan exempelvis vara att någon av er har barn sedan tidigare, att ni är olika förmögna eller företagsaffärer. 

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i Skatteverkets äktenskapsregister för att vara juridiskt bindande.

Ni bör se över och upprätta vissa juridiska handlingar såsom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar, antingen när man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan göra all eller viss egendom till enskild egendom. Dock kan man inte omvandla ägande av egendom via äktenskapsförord utan endast via gåva, bodelning under äktenskap, köp eller dylikt. Man kan inte förordna om olika utfall beroende på om äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller dödsfall och man kan inte heller omvandla skulder till enskild egendom. Ensidiga äktenskapsförord är inte giltiga utan äktenskapsförord måste vara tydliga och preciserade. Vid en äktenskapsskillnad eller vid dödsfall kommer den enskilda egendomen inte att ingå i bodelningen mellan makarna, är all egendom enskild sker ingen bodelning.

Faktorer som påverkar detta kan exempelvis vara att någon av er har barn sedan tidigare, att ni är olika förmögna eller företagsaffärer. 

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i Skatteverkets äktenskapsregister för att vara juridiskt bindande.