Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt är ett rättsområde som reglerar alla de rättsliga frågor som uppkommer vid till exempel ingående samboskap och äktenskap, separation och skilsmässa samt dödsfall. Nylanders Juridik hjälper dig och din familj med de frågeställningar och handlingar som är kopplade till din individuella situation. Utifrån dina behov bistår vi dig med bl.a. äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev, bodelning, bouppteckning, arvskiften och mycket mer.

Vi har en gedigen kompetens gällande bodelningsärenden och åtar oss uppdrag som ombud samt som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman genom förordnande av domstol.

Här kan du läs mer om domstolsförordnanden och hur du ansöker om dessa.

Våra områden inom ekonomisk familjerätt

Vi kan hjälpa dig inom dessa om råden. Klicka på länkarna och läs mer:
ekonomisk familjerätt