Testamente

Det finns många skäl till varför det är viktigt att upprätta ett testamente. Förmodligen är det den viktigaste handling du någonsin undertecknar. Alla behöver ett testamente men utformningen av innehållet är beroende av din specifika livssituation. Avgörande faktorer är exempelvis hur familjen ser ut och olika egendomsförhållanden. Ett testamente är en handling där en person bestämmer hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Det kan innebära att arvsordningen förändras. Testamentet ska upprättas skriftligt och bevittnas av två personer. Vittnena ska ha fyllt 15 år. De får inte vara nära släkt eller vara omnämnda i testamentet. De ska samtidigt närvara när testatorn undertecknar handlingen. Likaså ska de själva veta om att det är ett testamente som de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet. 

Det är alltid viktigt att se över redan befintliga testamenten eftersom lagändringar kan ha skett sedan testamentet skrevs eller så kan familjeförhållanden ha ändrats så att en tillämpning av det befintliga testamentet ger ett annat resultat än det ursprungliga syftet med handlingen. Det viktigaste är att arvet verkligen fördelas på det sätt som testator (testamentsskrivaren) önskar. 

ekonomisk familjerätt

Det är viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som stadgas i lag och att innehållet inte på något sätt kan feltolkas, därför bör man anlita en sakkunnig person och få hjälp med att upprätta ett testamente så att man säkert vet att det uppfyller alla giltighetskrav. Tänk exempelvis på att sambor inte ärver varandra och att makar inte ärver varandra om det finns särkullbarn. 

Det finns inget centralt register eller någon bevakning av testamenten. Ett testamente som förvaras hemma, i kassaskåp eller i bankfack kan försvinna och det är ofta svårt att avgöra om handlingen kommit bort av misstag eller förstörts. Vi rekommenderar därför att du förvarar ditt testamente i vår dokumentförvaringsdepå.

Det är viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som stadgas i lag och att innehållet inte på något sätt kan feltolkas, därför bör man anlita en sakkunnig person och få hjälp med att upprätta ett testamente så att man säkert vet att det uppfyller alla giltighetskrav. Tänk exempelvis på att sambor inte ärver varandra och att makar inte ärver varandra om det finns särkullbarn. 

Det finns inget centralt register eller någon bevakning av testamenten. Ett testamente som förvaras hemma, i kassaskåp eller i bankfack kan försvinna och det är ofta svårt att avgöra om handlingen kommit bort av misstag eller förstörts. Vi rekommenderar därför att du förvarar ditt testamente i vår dokumentförvaringsdepå.

Våra medarbetare

Det är viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som stadgas i lag och att innehållet inte på något sätt kan feltolkas, därför bör man anlita en sakkunnig person och få hjälp med att upprätta ett testamente så att man säkert vet att det uppfyller alla giltighetskrav. Tänk exempelvis på att sambor inte ärver varandra och att makar inte ärver varandra om det finns särkullbarn. 

Det finns inget centralt register eller någon bevakning av testamenten. Ett testamente som förvaras hemma, i kassaskåp eller i bankfack kan försvinna och det är ofta svårt att avgöra om handlingen kommit bort av misstag eller förstörts. Vi rekommenderar därför att du förvarar ditt testamente i vår dokumentförvaringsdepå.