Våra tjänster

Juridisk rådgivning

Nylanders Juridik har en bred uppdragsprofil och arbetar med bland annat ekonomisk familjerätt, avtalsrätt, aktieägaravtal, fordran och skadestånd samt fastighetsrätt.

Vi erbjuder professionell juridisk rådgivning inom dessa områden och hjälper till med frågeställningar, handlingar och åtgärder som är kopplade till din individuella situation.

Företagsrådgivning

Vi erbjuder professionell juridisk rådgivning till företag, myndigheter och organisationer inom bl.a. avtalsrätt, fastighets- och hyresrätt.

Nylanders Juridik samarbetar med banker, fastighetsmäklare och placeringsrådgivare och erbjuder juridisk rådgivning till deras kunder.

Domstolsuppdrag och rättsprocesser

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare och god man. Vi arbetar även med rättsprocesser och företräder part i domstol.

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist och behöver anlita juridisk hjälp kan du få delar av ombuds- och rättegångskostnaderna ersatta via rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring.  Huvudregeln är att tvisten ska kunna gå till allmän domstol.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen är ett ekonomiskt stöd för privatpersoner som inte kan kan nyttja rättsskyddet i sin försäkring och som har ett ekonomiskt underlag som understiger 260 000 kronor per år.  Du kan läsa mer här.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.