Våra tjänster

Professionell juridisk hjälp

Våra tjänster

Professionell juridisk hjälp

Vi på Nylanders Juridik arbetar med ekonomisk familjerätt, avtalsrätt, aktieägaravtal, försäkringsrätt, assistansrätt, socialrätt, dataskydd, skadeståndsrätt och fastighetsrätt. Vi ger professionell juridisk rådgivning och hjälper till med frågeställningar och handlingar som är kopplade till din individuella situation. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Vi arbetar även med rättsprocesser och företräder part i domstol. Vid en del typer av tvister kan du ha rätt att utnyttja rättsskyddet i din hem- eller företagsförsäkring och då hjälper vi dig att ansöka om det.

 

Nylanders Juridk samarbetar även med banker, fastighetsmäklare och placeringsrådgivare och erbjuder juridisk rådgivning till deras kunder.