Fastighetsrätt

Vi hjälper både privatpersoner och företag med fastighetsrättsliga frågor.  Vi har specialister inom fastighetsjuridik som ger rådgivning, förhandlar avtal och sköter nödvändig kontakt med myndigheter och motparter. Hos oss får du hjälp med bland annat fastighetsbildning, kommersiell hyresrätt och bostadshyra, nyttjanderätter, servitut och andra rättigheter, tvister med anknytning till fastigheter, m.m. 

Genom att vända dig till oss får du vägledning och en möjlighet att känna dig trygg i kontakt med t.ex. myndigheter och domstolar. Vi vet vikten av att upprätta korrekta köpe- och hyresavtal och vi hjälper gärna till med ansökan till Lantmäteriet, hyresnämnd eller domstol.