Dödsboförvaltning

Ett dödsfall för med sig en rad praktiska spörsmål. Att förvalta ett dödsbo kan vara både energi- och tidskrävande. Det innebär ofta kontakter med myndigheter, banker, hyresvärdar, auktionsfirmor, mäklare och städfirmor. Boet har förmodligen olika abonnemang och prenumerationer som ska sägas upp, skulder som ska betalas, fordringar som ska inkasseras, eftersändning av post, tömma och städa en bostad, lösöreshantering och kanske finns det sådant som ska säljas såsom värdepapper, fastighet och/eller bostadsrätt.

Vill man ha hjälp med förvaltningen så tar vi även hand om posten, betalning av skulder, inkassering av tillgångar, försäljning av fast och lös egendom, deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar etc. När boet är utrett sammanställs en redovisning som sedan ligger till grund för arvskiftet. Många gånger kan det kännas bra att en oberoende part tar hand om allt det praktiska, särskilt om dödsbodelägarna själva är bosatta på annan ort eller när det finns ett testamente till förmån för en fond eller organisation. Det kan helt enkelt kännas tryggare att dödsboet hanteras av en utomstående från början till slut. Vi på Nylanders Juridik har stor erfarenhet av dödsboförvaltning.