Tvister

En juridisk tvist uppstår när två parter inte kommer överens. Juridiska tvister kan bestå av olika typer av frågor, till exempel vem som äger en viss sak eller vem som är ansvarig för ett betalningskrav. Om parterna inte själva kan lösa tvisten kan saken prövas av domstol.

Nylanders Juridik biträder både privatpersoner och företag. Fokus i tvister är i första hand att hitta en överenskommelse mellan parterna. När parterna inte kan nå en förlikning blir de aktuellt med process i domstol. Vi hjälper dig genom hela processen, från kontakter med motpart och förlikningsdiskussioner till förhandling i domstol.