Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan samtliga aktieägare i avsikt att trygga bolagets fortsatta bestånd, utveckling och tillvarata parternas ekonomiska intresse. Avtalet upprättas för att undvika konflikter eller meningsskiljaktigheter och skapa en bättre och effektivare bolagsstyrning. I avtalet regleras inbördes förhållanden, hur företaget ska skötas, hur det ska styras och ägas. Man kan reglera vad som händer om en delägare vill sluta arbeta, sälja sina aktier, drabbas av långvarig sjukdom, genomgår en skilsmässa eller avlider.