Samboavtal

Om du har eller ska flytta ihop med din partner innebär det att ni ska ta ställning till en rad viktiga frågor. 

Samboavtal 

Juridiken kring ett samboförhållande regleras i sambolagen men sambolagen omfattar endast gemensam bostad (ej fritidsbostad) och gemensamt bohag som införskaffats för gemensam användning. Det innebär att om en person flyttar in i sin blivande sambos fastighet som denne ägde innan samboförhållandet inleddes så är fastigheten inte samboegendom. Vill man inte att sambolagens regler ska gälla så ska man upprätta ett samboavtal där man väljer att helt eller delvis avtala bort de regler som sambolagen fastställt för bodelning av samboegendom. En vanlig situation där behovet av ett samboavtal ofta uppstår är när den ena sambon går in med en större del av kontantinsatsen än den andra när samborna köper en bostad för gemensamt bruk. Via ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning av gemensam bostad och komplettera det med ett skuldebrev i händelse av samboförhållandets upphörande via separation eller dödsfall så att den som har ”lagt in” mer pengar än den andra inte förlorar sin insats vid en bodelning. Det är därmed viktigt för att få ett bra juridiskt och ekonomiskt skydd att se över och upprätta vissa juridiska handlingar i samband med att man är eller ska bli sambo. 

Skuldebrev

Ett skuldebrev är en handling som dokumenterar ett låneförhållande mellan parter. Skuldebrev kan upprättas i många situationer men är vanliga när två sambor köper en gemensam bostad men har olika stora kontantinsatser. När ena sambon ”lagt in” mer pengar än den andre kan detta regleras genom att skriva ett samboavtal där man avtalar bort sambolagens regler om bodelning och kompletterar detta med ett skuldebrev där den sambon som har ”lagt in” mindre pengar blir skyldig den som har ”lagt in mer” pengar mellanskillnaden så att samborna på det sättet ”betalat” lika mycket vardera och därmed kan äga bostaden till lika delar. Skuldebrev är även vanliga i relationen förälder-barn där föräldrar lånar ut medel till ett eller flera av sina barn. Skuldebrevet är en viktig värdehandling som fastställer villkoren för lånet och dokumenterar viktiga förutsättningar för bland annat amortering och räntor. 

Samäganderättsavtal 

Ett samäganderättsavtal är ett skriftligt avtal som bestämmer vad som ska gälla för egendom som ägs av flera personer tillsammans. Det är inte alltid egendom kan ha flera officiella ägare. Ägandet av exempelvis båtar och bilar kan därför behöva fastställas och regleras i samäganderättsavtal. Avtalet dokumenterar vilken egendom som samägs, vilka ägarna är, hur stora de olika ägarandelarna är, hur ansvar, kostnader och hur skötsel och nyttjande av egendomen ska fördelas.